พบกับแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์น้องใหม่ ที่นี่ buynow.jssr

ค้นหา
0
ตระกร้าสินค้า
แนะนำ

กฏระเบียบ & เงื่อนไข

กฏระเบียบ&เงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

https://buynow.jssr.co.th. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน(ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ

1.ผู้ใช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ JSSR BUYNOWได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

2.สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ของ JSSR BUYNOWเท่านั้น ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม JSSR BUYNOWถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ของ JSSR BUYNOWต่อไป ผู้เยาว์ดังกล่าวให้การยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง JSSR BUYNOWกับ ผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ JSSR BUYNOWไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ของ JSSR BUYNOWหรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3. การได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ใช้งานจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับใน ข้อตกลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ของเรา และท่านอนุญาตให้เราเก็บข้อมูล ประมวลผล เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่งสินค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อมูลส่วนบุคคล

4.ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทจะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน การใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีหรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทไปโดยมิชอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผยหรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้นวิธีการสั่งซื้อสินค้าทำอย่างไร

เลือกสินค้าของคุณจากหน้าสินค้าใน  https://buynow.jssr.co.th.

คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการจะซื้อโดยการกด "ADD TO CART" ใส่รถเข็นสินค้าแล้วตรวจสอบสินค้าที่เลือก และยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า กรุณาไปที่หน้า รถเข็นสินค้ากดสั่งซื้อสินค้า)

ขั้นตอนที่ 1.  สมัครสมาชิก คุณสามารถเลือก สั่งซื้อพร้อมสมัครสมาชิก และ สั่งซื้อ โดยไม่สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2.  ใส่ข้อมูลของคุณ เพื่อแสดงตัวตนในการสั่งซื้อสินค้า โดยระบุชื่อที่อยู่ พร้อมสถานที่จัดส่ง

ขั้นตอนที่ 3.  ระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 4.  เลือกการจัดส่งสินค้า (ทางบริษัทจัดส่งฟรี ภายใน 5-7 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 5.  เลือกช่องทางการชำระเงิน พร้อมกดยอมรับเงื่อนไขของทางร้าน กฏระเบียบ&เงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 6.  กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อ หากสินค้าและราคาเป็นไปตามที่คุณเลือก กรุณากดยืนยันคำสั่งซื้อ

การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อการจัดเตรียมสินค้าและจัดส่งต่อไป

 

คำถามที่พบบ่อย1. วิธีการสั่งซื้อสินค้าทำอย่างไร

    - กดเข้าตามลิงค์ขั้นตอนการสั่งซื้อ(กำลังเพิ่ม)

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

    - กดเข้าตามลิงค์ขั้นตอนการสั่งซื้อ(กำลังเพิ่ม)

3. ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง / หมายเลขโทรศัพท์ / ผู้รับ สำหรับการสั่งซื้อที่มีอยู่ของฉันได้อย่างไร

     - หลังจากยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และซื่อผู้รับ      กรุณาติดต่อ JSSR BUYNOW Call Center 02-704-9508 ภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นทางบริษัทจะยึดตามข้อมูลเดิมที่ทางลูกค้าแจ้งไว้และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิน4. ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการในการสั่งซื้อที่มีอยู่ของฉันได้อย่างไร?

     - หากลูกค้าต้องการยกเลิกรายการสินค้ากรุณาติดต่อ JSSR BUYNOW Call Center 02-704-9508 ทันทีเพื่อทำการแก้ไขและยกเลิกข้อมูลการสั่งซื้อ 

5. ฉันจะยกเลิกคำสั่งซื้อของฉันได้อย่างไร

      - หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อ JSSR BUYNOW Call Center02-704-9508 ทันทีเพื่อทำการยกเลิกข้อมูลการสั่งซื้อ *หากลูกค้าสั่งซื้อแล้วไม่ชำระเงินภายใน 3 วันทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า*

6. จะรู้ได้อย่างไรว่าในการชำระเงินออนไลน์นั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

    - หลังจากลูกค้าทำการชำระเงินค่าสินค้ามาแล้ว ทางบริษัทจะส่งคำยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินไปทาง E-mail หรือทาง SMS เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

7. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการส่งสินค้า ทำอย่างไร

    - สามารถติดต่อ JSSR BUYNOW Call Center 02-704-9508

8. ฉันสามารถรับสินค้าได้ที่ใหนบ้าง

-JSSR BUYNOW 65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 ก่อนเข้ารับสินค้ากรุณาติดต่อ JSSR BUYNOW Call Center 02-704-9508

9. ถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านเมื่อสินค้าจะมาถึงจะทำอย่างไร

    - ก่อนการจัดส่งสินค้าทางขนส่งจะโทรนัดหมายวันและเวลากับลูกค้า หลังจากการนัดหมายแล้วหากขนส่งไปถึงปลายทางแล้วไม่มีผู้รับสินค้า สินค้าดังกล่าวจะถูกตีกลับ หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งใหม่ทางบริษัทจะคิดค่าบริการในการจัดส่งสินค้ารอบต่อไป

 

หลักเกณฑ์การรับประกันและการเคลมสินค้า

    เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้รับ ในการรับประกันสินค้า  JSSR BUYNOW ขอความกรุณาทุกท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการรับประกันและเงื่อนไขข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ด้านล่างของสินค้า  JSSR BUYNOW ภายใต้ทางเลือกและดุลพินิจในการส่งซ่อมหรือการเคลมสินค้า ดังต่อไปนี้

1. การรับประกันสินค้าจะมีผลบังคับต่อเมื่อสินค้าชำรุดเนื่องจากกระบวนการผลิต การใช้งานถูกต้องตามการใช้งานของสินค้าเท่านั้น

2. กรณีสินค้ามีปัญหาจากการใช้งาน ( Functional ) เมื่อมีการเปิดสินค้าใช้งาน ภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ยินดีพิจารณาการคืนสินค้า  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าได้ส่งกลับมายังบริษัท และพบว่าเป็นปัญหาจริง โดยลูกค้าต้องแจ้งมายังแผนกบริการ JSSR BUYNOW Call Center02-704-9508 ทันที ภายในวัน ที่พบปัญหา

3. การรับประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมีสภาพไม่สมบูรณ์ด้วยรูปร่าง ซึ่งเกิดจากสภาพการใช้งานผิดปกติ หรือมีการใช้งาน ไม่ถูกต้องตามความเหมาะสม เช่นใช้งานในพื้นที่ชื้นหรือมีความร้อนสูงกว่าปกติ จึงทำให้สินค้ามีสภาพไม่ครบชิ้นส่วน ละลาย มีคราบน้ำมัน คราบสิ่งสกปรก รอยไหม้ หรือสนิม ไฟฟ้าลัดวงจร ใช้ไฟฟ้าเกินจากกำลังไฟเป็นระยะเวลานาน

4. การรับประกันไม่คุ้มครอง กรณีใบรับประกันหรือสติ๊กเกอร์รับประกันสูญหาย หลุด ฉีกขาด สินค้าถูกปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ไขน๊อตออก ปลอมแปลงสติ๊กเกอร์รับประกัน ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ใช้ฮาร์ดแวร์ซัพพลาย หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า ที่ไม่ได้จำหน่ายโดยบริษัทฯ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า***